местоположение описание продажби
swich to English   ниво на строителство за компанията контакти
 
За компанията
     

"ЛЮКО - К" ЕООД" е юридическо лице, регистрирано през 1996 година, чийто основен предмет на дейност е цялостен инженеринг и мениджмънт в строителството.

- Проектиране

- Иинвестиционна дейност в строителството , инвеститорски контрол

- Реставрационно-възстановителни работи на стари сгради

- Ремонт и реконструкции на сгради

- Жилищно и обществено строителство

- АЛУМИНИЕВА И PVC ДОГРАМА

В условията на все по-големия пазар на строителни фирми ние намираме мястото си, осигурявайки необходимото качество на оптимална цена.

На клиентите си предлагаме прецизно изпълнение, стриктно спазване на сроковете и коректни взаимоотношения.
За цялостното осъществяване на всички дейности по веригата: проучване - инвестиране - изграждане, разполагаме с висококвалифициран проектантски и инженерно технически персонал и специализирани строителни кадри.

Съобразявайки се с променените условия в инвестирането и строителство, съчетаваме в дейността си нови и традиционни технологии.

В рамките на възможностите си, за да сме максимално полезни, проучваме и въвеждаме в производствената характеристика на фирмата съвременни технологии.

В "Люко-К" ЕООД е въведена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, съобразно ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2002.
"Люко-К" ЕООД е редовен член на Българска строителна камара.

www.kamax.bg 
www.stylemax.bg 
www.vasimax.bg

 

     
 
all Rights reserved... Green Houses 2007